top of page

Как да изберем подходящата подпокривна мембрана?

Същестуват различни видове #мембрани (подпокривни мембрани) в зависимост от приложението и функцията, която трябва да изпълняват.


Един от най-важните параметри, които трябва да вземете под внимание при избор на #мембрана е Sd-value. Стойноста на Sd показва трансмисията на водни пари за определената дебелина на #материала. Различните приложения изискват различни по вид мембрани - с по-голяма пропускливост (дишащи мебрани, дифузни мембрани) или с по-малка пропускливост (парни бариери ).


За да оптимизирате избора на мембрана е нужно да се съобразите с :

  • позиция

  • наклон на покрив

  • климатични услови

  • надпоморска височина

  • градска среда

  • максималните възможни температурни разлики извън и вътре в помещението

127 views

Recent Posts

See All

Процедура за избор на изпълнител

Днес на 20.07.2023г. "Киприда" ЕООД публикува обява за процедура за избор на изпълнител. Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU. Цялата отговорност з

Comments


bottom of page