top of page

Как да изберем подходящата подпокривна мембрана?

Същестуват различни видове #мембрани (подпокривни мембрани) в зависимост от приложението и функцията, която трябва да изпълняват.


Един от най-важните параметри, които трябва да вземете под внимание при избор на #мембрана е Sd-value. Стойноста на Sd показва трансмисията на водни пари за определената дебелина на #материала. Различните приложения изискват различни по вид мембрани - с по-голяма пропускливост (дишащи мебрани, дифузни мембрани) или с по-малка пропускливост (парни бариери ).


За да оптимизирате избора на мембрана е нужно да се съобразите с :

  • позиция

  • наклон на покрив

  • климатични услови

  • надпоморска височина

  • градска среда

  • максималните възможни температурни разлики извън и вътре в помещението

#ПодпокривнаМембрана #Мембрана #МембраниЗаПокрив #ДишащаМембрана #ДифузнаМембрана #Покрив #ФасадниМембрани #Фасада #Ампак #ШвейцарскиМембрани #ПароконтролнаМембрана #материалиЗапокрив #топлоизолация #паропропускливост #СтроителнаФизика #ВодниПари #ПарнаБариера #ПокривКиприда #Киприда #Ampack #ТоплоизолацияЗаПокрив #ВентилиранПокрив #ВентилиранаФасада #ВентилиранаФасада #ПокривниМембрани #ТоплоизолационниПлоскости #

100 views

Recent Posts

See All
bottom of page