top of page

Киприда стартира проект за технологична модернизация в предприятието

В изпълнение на мерките за информираност и комуникация като краен получател

по договор № BG-RRP-3.004-1176-C01 "КИПРИДА" ЕООД и във връзка със стартирането на договора публикуваме кратко съобщение:Проектът се реализира по процедура BG-RRP-3.004" Технологична модернизация" в рамките на Оперативна Програма "Национален план за възстановяване и устойчивост" съфинансирана от Европейския съюз и национален бюджет на Република България.

17 views

Recent Posts

See All
bottom of page