Search
  • Киприда

Процедура за избор на изпълнител

Днес на 10.06.2020г. "Киприда" ЕООД публикува обява за процедура за избор на изпълнител.

1. Публична покана
.pdf
PDF • 607KB

2. Техническа спецификация
.pdf
PDF • 370KB

3. Методика за оценка на оферти
.pdf
PDF • 614KB


4. Образец на оферта
.doc
DOC • 149KB


Декларация по чл.12
.doc
DOC • 94KB

6.Проекто Договор
.pdf
PDF • 490KB

7.Изисквания към оферти
.pdf
PDF • 279KB

8 views