Search
  • Киприда

Процедура за избор на изпълнител

Днес на 10.06.2020г. "Киприда" ЕООД публикува обява за процедура за избор на изпълнител.

1. Публична поканаpdf

2. Техническа спецификацияpdf

3. Методика за оценка на офертиpdf


4. Образец на офертаdoc


Декларация по чл.12doc

6.Проекто Договорpdf

7.Изисквания към офертиpdf

0 views

© 1981-2018 Киприда ЕООД. Всички права запазени.

+359 885 939 236

  • White Facebook Icon

Find us on Facebook