top of page

Процедура за избор на изпълнител

Updated: Mar 17

Днес на 20.07.2023г. "Киприда" ЕООД публикува обява за процедура за избор на изпълнител.


Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU. Цялата отговорност за съдържанието на документите се носи от Киприда ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тези документи отразяват официалното становище на Европейския съюз и на СНД.“

Документи тръжна процедура
.zip
Download ZIP • 5.13MB


42 views

Comments


bottom of page