Search
  • Киприда

СъобщениеВ изпълнение на мерките за информираност и комуникация като бенефициент по проект "Подобряване на произведоствения капацитет в "КИПРИДА" ЕООД и във връзка със стартирането на договор за безвъзмездна помощ, публикуваме кратко съобщение:информация в сайта
.pdf
PDF • 144KB3 views

Recent Posts

See All