top of page

СъобщениеВ изпълнение на мерките за информираност и комуникация като бенефициент по проект "Подобряване на произведоствения капацитет в "КИПРИДА" ЕООД и във връзка със стартирането на договор за безвъзмездна помощ, публикуваме кратко съобщение:информация в сайта
.pdf
Download PDF • 144KB8 views

Recent Posts

See All
bottom of page