top of page

Вече говорим за топлоизолационни системи...

Updated: May 12, 2021

Може да сте чували, че топлоизолацията помага да се задържа топлия въздух във вашия дом през зимата, но какво да кажем за лятото? Помага ли изолацията, когато навън темперарута е твърде висока? Със сигурност трябва да е така! Добрата топлоизолация е важна инвестиция, която спестява средства за отопление и охлаждане, особено когато цената на разходите за отопление и охлаждане нарастват постоянно, но освен, че спестява средства добрата топлоизолация осигурява здравословна среда в дома и офиса ни.


 

Как да изберем правилната изолационна система?


Топлоизолацията контролира преноса на топлина, което означава, че топлoпроводимостта е много важен показател за избора на топлозиолация, но не и единствен. Чували сте стойности на Ламбда (λ), R- стойности и U- стойности. Важно е да разберем какво точно определят тези стойности, защото е важно е да вземем под внимание енергийната ефективност на цялостната система. Но за да осигурим ефикасността на цялостната система, не трябва да пропускаме редица други стойности и показатели като паропропускливост и водонепропускливост, звукоизолация, устойчивост на огън, носимост на товар, живот на материала и други.

Прекалено често горепосочените фактотри се неглижират и избора на топлоизолация на българския пазар е неинформиран и се диктова от принципа "колкото повече, толкова повече.


 

За да се направи правилния избор за топлоизолационна система и да се постигне оптимизирано решение е необходимо индивидуалното разглеждане на всяка отделна сграда като в зависимост от климатичните условия, архитектурния дизайн, топлинната защита и други фактори се изчислява най-оптимизирана система.


"Решение добро за всичко и всеки не същестува."

Може да се спрем на многокомпонентна система, която да оптимизира функцията на изолация и да отговаря на всичките ни индивидуални изисквания. Същестуват различни видове топлоизолацинни материали, както и различни технологии на полагане и методи на топлоизолиране. Важно е дизайна на системата да бъде без топлинни мостове във всички елементи на конструкцията на сградата.
Сравнявайте ламби, но не само...

За избора на правилна система и на правилния материал трябва да се вземат множество фактори като:

 • вид на материал

 • структура

 • плътност

 • топлопроводимост

 • техническа способност за задържане на топлина

 • водоплътност или ниво на абсорбиране на влага

 • устойчивост на влага

 • устойчивост на огън

 • работно натоварване

 • звукоизолация

 • начин на полагане

 • начин на съхранение

 • години живот

 • изменения в качествата на изолацията във времето

 • време на устойчивост на атмосферни условия


Способността за задържане на топлина в изолацията е от голямо значение за сградите разположени в по-горещи климатични условия и индустриална и градската среда. Различните изолации се характеризират с различни стойности на задържане на топлина. Жегите през летните месеци са отговорни не само за голяма консумация на електроенергия за охлаждане на сградите, но допринасят и за нездравословен климат в офисите и домовете ни, което от своя страна води до влошено качество на съня, респираторни проблеми, проблеми с кожата, допълнителен шум, лош въздух и др.


Някои видове изолации са силно нетолерантни към влага и тяхата функция се компрометира безвъзвратно при наличие на влага и/или конденз. В такива случай правилния дизайн на детайла, включването мембрани с различна водоплпътност и паропропоскливост са от изключителна важност за доброто функциониране на цялостната система.


Начина на съхранение и полагане на топлоизолацията, нивото на компетентност на майсторите, които я полагат както и времето, през което е устойчива на атмосферни условия са фактори, които твърде често биват подценявани. Пренебрегването им води, до компрометиране на системата и загуба на функционалността на топлоизолационната система.


 


Изборът на топлоизолационна система е важно решение с дългосрочни последици. Информирайте се добре относно всички характеристики на продуктите, изисквайте индивидуални решения и изчисления, проверете дали майсторите са компететни за работа със съответния материал. Винаги мислете за цялостната строителна технология, в това число термомостовете, при наличието на които изолацията губи голяма част от ползата си.
Comments


bottom of page