top of page
 • Дифузно отворена мембрана

 • Изолация от вятър

 • Лесна за полагане

 • Размер на ролката: 1,5 m × 50 m = 75 m2

Ampatop® Aero

 • Трансмисия на водни пари (Sd) 0,04 m
  Водна изолация W1
  Тегло за единица площ 145 g / m2
  Реакция на огън E
  Излагане на атмосферни условия 3 months
  Максимална сила на опът (надлъжна 240 N / 5 cm
  Максимална сила на опън (напречна 180 N / 5 cm
  Устойчивост на разкъсване (nail shaft) напречна 145 N
  Устойчивост на разкъсване (nail shaft) напречна 185 N
  Минимална температурна устойчивост - 40 °C
  Максимална температурна устойчивост + 80 °C
bottom of page