top of page
GUTEX_EN_Logo_mit_Subline_4c.jpg

изпитайте GUTEX ефекта

Киприда е официален вносител на Gutex за България

Топлоизолация от дървесни нишки GUTEX

Добре дошли вкъщи

Дървото е природен материал и притежава отлични изолационни свойства. Изолацията от дървесни влакна е безвредна, както за околната среда, така и за човешкия организъм. Естествените свойства на дървото да задържа топлина и ниска топлопроводимост ще  държи вашия дом достатъчно топъл през зимата и хладен през ляото. 

Благодарение на структурата на дървесните нишки,  допълнително топлоизолацията на Gutex ще предпазва дома Ви от влага.

Топлоизолация за покрив
Топлоизолация за покрив

Решение за всеки проблем

 Няма един единствен продукт, който да бъде подходящ за изолиране на различните повърхности на една сграда,  Gutex разбира това и предлага  различни продукти за различните елементи от сградата - покриви, фасади, вентилирани фасади,  подове и вътрешни стени.  Индивидуалното решение за всеки елемент дава възможност да се оптмизира ефективността на всеки продукт.

Разнообразието от продукти предоставя възможност за цялостно, ефективно решение.

Вашата защита от летните жеги

 Изолацията от дървесни нишки на Gutex е ефективна не само през зимата, но и през лятото.

В сравнение с минералната вата, изолцията от дървесни нишки може да намали до 65 % годишно,  часовете, в които е твърде топло във вътрешните помещения на сградата.

За да предпази помещенията от твърде голяма лятна жега, особено в подпокривното пространство, изолацията трябва да притежава достатъчно капацитет за термично съхранение на енергията.

Tермичен капацитет за съхранение се отнася до способността на изолационния материал, в този случай дърво, да обсорбира и задържа топлинна енергия, преди да достигне до вътрешността на сградата.

Това прави Gutex  изключително  подходяща, изолация за климата в България, където летните температури са високи и има необходимост от използване на климатик. През лятото пестим разходи за електроенергия, която се използва за охлажадне на сградата.

3  в 1 - неочаквано добро решение

Защита от жега

Защита от студ

Защита от шум

Топлоизолация
GUTEX Multiplex-top®
Устойчива на дъжд плоскост
 • Не е нужно допълнително покрива или залепване за свързване

 • Подходящ за временно покривно покритие (max. 3 месеца)

 • Прави конструкциите устойчиви на вятър

 • Не се изискват залепващи ленти или допълнителни уплътнители

 • Намалява термомост

 • Guaranteed by Germany's Association of Roofers

 • Бърз и лесен монтаж

 • Хомогенна, еднослойна конструкция

 • Идеален за подобряване на топлоизолацията на съществуващи конструкции

 • Превъзходният капацитет за топлинно съхранение осигурява изключителна изолация срещу топлина през лятото и студ през зимата

 • Подобрява акустичната изолация

 • Регулира влажността и е паропропускливост

 • Произведенo от дърво, възобновяем природен ресурс

 • Рециклируем продукт

 • Биологично безопасен продукт (natureplus© certified)

 • Made in Germany

Дебелина на материала:
 • 22 мм
 • 28 мм
 • 35 мм
Размери: 2500x750 мм

Технически характеристики:

Номинална топлопроводимост λD

Сравнителна стойност на топлопроводимостта

Номинално термично съпротивление (RD)

Термично съпротивление ®

Sd стойност (m)

Дифузия на парите (μ)

Специфичен топлинен капацитет (J/kgK)

0,044  W/mK

0,046  W/mK

0,50    m2K/W

0,45    m2K/W

0,06     m

3         μ

2100  J/kgK

Топлоизолационна плоскост
GUTEX Ultratherm®
Устойчива на дъжд с U-фактор
 • Не е нужно допълнително покрива или залепване за свързване

 • Подходящ за временно покривно покритие (max. 3 месеца)

 • Прави конструкциите устойчиви на вятър

 • Не се изискват залепващи ленти или допълнителни уплътнители

 • Намалява термомост

 • Guaranteed by Germany's Association of Roofers

 • Бърз и лесен монтаж

 • Хомогенна, еднослойна конструкция

 • Идеален за подобряване на топлоизолацията на съществуващи конструкции

 • Превъзходният капацитет за топлинно съхранение осигурява изключителна изолация срещу топлина през лятото и студ през зимата

 • Подобрява акустичната изолация

 • Регулира влажността и е паропропускливост

 • Произведенo от дърво, възобновяем природен ресурс

 • Рециклируем продукт

 • Биологично безопасен продукт (natureplus© certified)

 • Made in Germany

Дебелина на материала:
 • 50

 • 60

 • 80

 • 100

 • 120

 • 140

 • 160

Размери: 1780х600мм

Технически характеристики:

Номинална топлопроводимост λD

Сравнителна стойност на топлопроводимостта

Номинално термично съпротивление (RD)

Термично съпротивление ®

Sd стойност (m)0,06

Дифузия на парите (μ)3

Специфичен топлинен капацитет (J/kgK)2100

0,042  W/mK

0,044  W/mK

1,15    m2K/W

1,10    m2K/W

0,15     m

3         μ

2100  J/kgK

Топлоизолация
GUTEX Multitherm®
Устойчива на влака изолационна плоскост
 • Не е нужно допълнително покрива или залепване за свързване

 • Подходящ за временно покривно покритие (max. 3 месеца)

 • Прави конструкциите устойчиви на вятър

 • Не се изискват залепващи ленти или допълнителни уплътнители

 • Намалява термомост

 • Guaranteed by Germany's Association of Roofers

 • Бърз и лесен монтаж

 • Хомогенна, еднослойна конструкция

 • Идеален за подобряване на топлоизолацията на съществуващи конструкции

 • Превъзходният капацитет за топлинно съхранение осигурява изключителна изолация срещу топлина през лятото и студ през зимата

 • Подобрява акустичната изолация

 • Регулира влажността и е паропропускливост

 • Произведенo от дърво, възобновяем природен ресурс

 • Рециклируем продукт

 • Биологично безопасен продукт (natureplus© certified)

 • Made in Germany

Дебелина на материала:
 • 40

 • 60

 • 80

 • 100

 • 120

 • 140

 • 160

 • 180

 • 200

Размери: 1760х600мм

Технически характеристики:

Номинална топлопроводимост λD

Сравнителна стойност на топлопроводимостта

Номинално термично съпротивление (RD)

Термично съпротивление ®

Sd стойност (m)0,06

Дифузия на парите (μ)3

Специфичен топлинен капацитет (J/kgK)2100

0,044  W/mK

0,046  W/mK

0,50    m2K/W

0,45    m2K/W

0,06     m

3         μ

2100  J/kgK

топлоизолация за покрив
GUTEX Thermosafe-homogen®
Универсална изолационна плоскост с хомогенно напречно сечение
 • Не е нужно допълнително покрива или залепване за свързване

 • Подходящ за временно покривно покритие (max. 3 месеца)

 • Прави конструкциите устойчиви на вятър

 • Не се изискват залепващи ленти или допълнителни уплътнители

 • Намалява термомост

 • Guaranteed by Germany's Association of Roofers

 • Бърз и лесен монтаж

 • Хомогенна, еднослойна конструкция

 • Идеален за подобряване на топлоизолацията на съществуващи конструкции

 • Превъзходният капацитет за топлинно съхранение осигурява изключителна изолация срещу топлина през лятото и студ през зимата

 • Подобрява акустичната изолация

 • Регулира влажността и е паропропускливост

 • Произведенo от дърво, възобновяем природен ресурс

 • Рециклируем продукт

 • Биологично безопасен продукт (natureplus© certified)

 • Made in Germany

Дебелина на материала:
 • 40

 • 60

 • 80

 • 100

 • 120

 • 140

 • 160

 • 180

 • 200

 • 220

 • 240

Размери: 1200х625мм

Технически характеристики:

Номинална топлопроводимост λD

Сравнителна стойност на топлопроводимостта

Номинално термично съпротивление (RD)

Термично съпротивление ®

Sd стойност (m)0,06

Дифузия на парите (μ)3

Специфичен топлинен капацитет (J/kgK)2100

0,038  W/mK

0,040  W/mK

1,05    m2K/W

1,00    m2K/W

0,16     m

4      μ

2100  J/kgK

топлоизолация
GUTEX Thermosafe®
Универсална, многослойна изолационна плоскост
 • Постоянно еднакви размери на плоскостите правят инсталацията по-бърза и лесна

 • Многослойна конструкция

 • Оптимална топлоизолация

 • Превъзходният капацитет за съхранение на топлина осигурява изключителна изолация срещу топлина през лятото и студ през зимата

 • Подобрява акустичната изолация

 • Регулира влажността и е пропусклива за дифузия на парите

 • Произведено от дърво, устойчив природен ресурс

 • Рециклируем Биологично безопасен (Natureplus © сертифициран)

 • Произведено в Германия

Дебелина на материала:
 • 40

 • 60

 • 80

 • 100

 • 120

Размери: 1200х625мм

Технически характеристики:

Номинална топлопроводимост λD

Сравнителна стойност на топлопроводимостта

Номинално термично съпротивление (RD)

Термично съпротивление ®

Sd стойност (m)0,06

Дифузия на парите (μ)3

Специфичен топлинен капацитет (J/kgK)2100

0,038  W/mK

0,040  W/mK

1,05    m2K/W

1,00    m2K/W

0,16     m

4      μ

2100  J/kgK

топлоизолация
GUTEX Thermofibre®
Универсална изолационна плоскост с хомогенно напречно сечение
 • Не е нужно допълнително покрива или залепване за свързване

 • Подходящ за временно покривно покритие (max. 3 месеца)

 • Прави конструкциите устойчиви на вятър

 • Не се изискват залепващи ленти или допълнителни уплътнители

 • Намалява термомост

 • Guaranteed by Germany's Association of Roofers

 • Бърз и лесен монтаж

 • Хомогенна, еднослойна конструкция

 • Идеален за подобряване на топлоизолацията на съществуващи конструкции

 • Превъзходният капацитет за топлинно съхранение осигурява изключителна изолация срещу топлина през лятото и студ през зимата

 • Подобрява акустичната изолация

 • Регулира влажността и е паропропускливост

 • Произведенo от дърво, възобновяем природен ресурс

 • Рециклируем продукт

 • Биологично безопасен продукт (natureplus© certified)

 • Made in Germany

Дебелина на материала:
 • 40

 • 60

 • 80

 • 100

 • 120

 • 140

 • 160

 • 180

 • 200

 • 220

 • 240

Размери: 1200х625мм

Технически характеристики:

Номинална топлопроводимост λD

Сравнителна стойност на топлопроводимостта

Номинално термично съпротивление (RD)

Термично съпротивление ®

Sd стойност (m)

Дифузия на парите (μ)

Специфичен топлинен капацитет (J/kgK)

0,039  W/mK

0,040  W/mK

1,05    m2K/W

1,00    m2K/W

0,16     m

4      μ

2100  J/kgK

топлоизолация за плоски покриви
GUTEX Thermoflat®
Устойчива на компресия изолация за плоски покриви
 • Устойчив на компресия

 • Фугите с фалцова обиколка предотвратяват термомостовете

 • Еднакви размери на плоскостите по цялата повърхност правят инсталацията по-бърза и лесна

 • Хомогенна, еднослойна конструкция

 • Осигурява отлична топлоизолация

 • Превъзходният капацитет за съхранение на топлина осигурява изключителна изолация срещу топлина през лятото и студ през зимата

 • Подобрява акустичната изолация

 • Регулира влажността и е пропусклива за дифузия на парите

 • Произведено от дърво, устойчив природен ресурс

 • Рециклируем Биологично безопасен (Natureplus © сертифициран)

 • Произведено в Германия

Дебелина на материала:

 • 100

 • 120

 • 140

 • 160

Размери: 1230х600мм

Технически характеристики:

Номинална топлопроводимост λD

Сравнителна стойност на топлопроводимостта

Номинално термично съпротивление (RD)

Термично съпротивление ®

Sd стойност (m)

Дифузия на парите (μ)

Специфичен топлинен капацитет (J/kgK)

0,040  W/mK

0,042  W/mK

2,50  m2K/W

2,35    m2K/W

0,30     m

4      μ

2100  J/kgK

топлоизолация за покриви
GUTEX Thermoflex®
Гъвкава изолационна плоскост от дървесни влакна
 • Драстично по-силен монтаж

 • Невероятно по-малко прах

 • Дълготрайна, високоефективна изолация

 • Приятно за докосване и боравене, което го прави удоволствие за използване

 • Висококачествен външен вид благодарение на изключителната хомогенност

 • Декларираната топлопроводимост 0,037 W / mK осигурява превъзходни изолационни характеристики чрез минимална сурова плътност

 • Подходящ за почти всяка дървена конструкция благодарение на разнообразния избор на дебелини и размери

 • Нарязва се по размер значително по-бързо и по-чисто

 • Висока точност и стабилност на размерите

 • Лек и гъвкав, както бихте очаквали от изолация между греди

 • Пасва чудесно, изолира страхотно!

Дебелина на материала:
 • 30

 • 40

 • 50

 • 60

 • 80

 • 100

 • 120

 • 140

 • 160

 • 180

 • 200

 • 220

 • 240

Размери: 1350x575 мм

Технически характеристики:

Номинална топлопроводимост λD

Сравнителна стойност на топлопроводимостта

Номинално термично съпротивление (RD)

Термично съпротивление ®

Sd стойност (m)

Дифузия на парите (μ)

Специфичен топлинен капацитет (J/kgK)

0,036  W/mK

0,038  W/mK

0,80    m2K/W

1,05   m2K/W

0,06     m

2    μ

2100  J/kgK

топлоизолация за фасади
GUTEX Thermowall®
Идеалната изолационно плоскост за външната топлоизолационна композитна система GUTEX
 • Сертифициран системен елемент в сертифицираната външна топлоизолационна композитна система на GUTEX

 • Устойчив на удар

 • Подобрява акустичната изолация

 • Eднакви размери на плоскостите по цялата дължина правят инсталацията по-бърза и лесна

 • Хомогенна, еднослойна конструкция

 • Оптимална топлоизолация

 • Превъзходният капацитет за съхранение на топлина осигурява изключителна изолация срещу топлина през лятото и студ през зимата

 • Регулира влажността и е пропусклива за дифузия на парите

 • Произведено от дърво, устойчив природен ресурс

 • Рециклируем Биологично безопасен (Natureplus © сертифициран)

 • Произведено в Германия

Дебелина на материала:
 • 20

 • 40

 • 60

 • 80

 • 100

 • 120

 • 140

 • 160

Размери: 
 • 830x600мм
 • 2600x1250мм
 • 2800x1250мм
 • 1250x590мм
 • 1300x600мм

Технически характеристики:

Номинална топлопроводимост λD

Сравнителна стойност на топлопроводимостта

Номинално термично съпротивление (RD)

Термично съпротивление ®

Sd стойност (m)

Дифузия на парите (μ)

Специфичен топлинен капацитет (J/kgK)

0,040  W/mK

0,042  W/mK

0,50    m2K/W

0,45   m2K/W

0,08     m

4   μ

2100  J/kgK

топлоизолация за къща
GUTEX Thermowall®-gf
Идеалната изолационна плоскост за външната топлоизолационна композитна система GUTEX
 • Сертифициран системен елемент в сертифицираната външна топлоизолационна композитна система на GUTEX

 • Устойчив на удар

 • Подобрява акустичната изолация

 •  Еднакви размери на плоскостите по цялята дължина правят инсталацията по-бърза и лесна

 • Хомогенна, еднослойна конструкция

 • Оптимална топлоизолация

 • Превъзходният капацитет за съхранение на топлина осигурява изключителна изолация срещу топлина през лятото и студ през зимата

 • Регулира влажността и е пропусклива за дифузия на парите

 • Произведено от дърво, устойчив природен ресурс

 • Рециклируем Биологично безопасен (Natureplus © сертифициран)

 • Произведено в Германия

Дебелина на материала:

 • 40

 • 60

Размери: 
 • 2600x1250мм
 • 2800x1250мм
 • 1300x600мм
 • 1800x600мм
 • 2576x1176мм

Технически характеристики:

Номинална топлопроводимост λD

Сравнителна стойност на топлопроводимостта

Номинално термично съпротивление (RD)

Термично съпротивление ®

Sd стойност (m)

Дифузия на парите (μ)

Специфичен топлинен капацитет (J/kgK)

0,043  W/mK

0,045  W/mK

0,90    m2K/W

0,85   m2K/W

0,12     m

3   μ

2100  J/kgK

топлоизолация за фасада
GUTEX Thermowall®-L
Лека изолационна плоскост, осигурява непрекъснат слой изолация върху основите.
 • Подобрен коефициент на топлопроводимост λ 0,040

 • Удобен размер на 1250 x 590 мм

 • По-лек и бърз монтаж

 • Устойчив на удар

 • Подобрява акустичната изолация

 •  Еднакви размери на плоскостите по цялата дължина правят инсталацията по-бърза и лесна

 • Хомогенна, еднослойна конструкция

 • Оптимална топлоизолация

 • Превъзходният капацитет за съхранение на топлина осигурява изключителна изолация срещу топлина през лятото и студ през зимата

 • Регулира влажността и е пропусклива за дифузия на парите

 • Произведено от дърво, устойчив природен ресурс

 • Рециклируем Биологично безопасен (Natureplus © сертифициран)

 • Произведено в Германия

Дебелина на материала:

 • 120

 • 140

 • 160

 • 180

 • 200

Размери: 
 • 1250x590 мм

Технически характеристики:

Номинална топлопроводимост λD

Сравнителна стойност на топлопроводимостта

Номинално термично съпротивление (RD)

Термично съпротивление ®

Sd стойност (m)

Дифузия на парите (μ)

Специфичен топлинен капацитет (J/kgK)

0,038  W/mK

0,040  W/mK

3,15    m2K/W

3,00  m2K/W

0,36     m

3   μ

2100  J/kgK

дървесни нишки
GUTEX Thermowall®-NF
Идеалната изолационна плоскост за външната топлоизолационна композитна система GUTEX
 • Сертифициран системен елемент в сертифицираната външна топлоизолационна композитна система на GUTEX

 • Устойчив на удар

 • Подобрява акустичната изолация

 • Постоянно еднакви размери на плоскостите правят инсталацията по-бърза и лесна

 • Хомогенна, еднослойна конструкция

 • Оптимална топлоизолация

 • Превъзходният капацитет за съхранение на топлина осигурява изключителна изолация срещу топлина през лятото и студ през зимата

 • Регулира влажността и е пропусклива за дифузия на парите

 • Произведено от дърво, устойчив природен ресурс

 • Рециклируем Биологично безопасен (Natureplus © сертифициран)

 • Произведено в Германия

Дебелина на материала:

 • 60

Размери: 
 • 1800x600 мм

Технически характеристики:

Номинална топлопроводимост λD

Сравнителна стойност на топлопроводимостта

Номинално термично съпротивление (RD)

Термично съпротивление ®

Sd стойност (m)

Дифузия на парите (μ)

Специфичен топлинен капацитет (J/kgK)

0,040  W/mK

0,042  W/mK

1,45   m2K/W

1,40  m2K/W

0,24     m

4   μ

2100  J/kgK

Toploizolacia
GUTEX Thermoroom®
Специално проектирана за изолиране на вътрешните страни на външните стени
 • Еднакви размери на плоскостите по цялата равнина на материала правят инсталацията по-бърза и лесна

 • Хомогенна, еднослойна конструкция

 • Подходящ като субстрат за обработка

 • Оптимална топлоизолация

 • Превъзходният капацитет за съхранение на топлина осигурява изключителна изолация срещу топлина през лятото и студ през зимата

 • Подобрява акустичната изолация

 • Регулира влажността и е пропусклива за дифузия на парите

 • Произведено от дърво, устойчив природен ресурс

 • Рециклируем Биологично безопасен (Natureplus © сертифициран)

 • Произведено в Германия

Дебелина на материала:

 • 20

 • 40

 • 50

 • 60

 • 80

 • 100

Размери: 
 • 1200x500 мм

Технически характеристики:

Номинална топлопроводимост λD

Сравнителна стойност на топлопроводимостта

Номинално термично съпротивление (RD)

Термично съпротивление ®

Sd стойност (m)

Дифузия на парите (μ)

Специфичен топлинен капацитет (J/kgK)

0,040  W/mK

0,041  W/mK

0,50   m2K/W

0,45  m2K/W

0,06     m

3   μ

2100  J/kgK

Топлоизолация за покрив
GUTEX Standard-n®
Универсална вътрешна изолационна плоскост
 • Идеален за надграждане на топлоизолацията на съществуващи конструкции

 • Eднакви размери на плоскостите по цялата повърхнина на материала правят инсталацията по-бърза и лесна

 • Превъзходният капацитет за съхранение на топлина осигурява изключителна изолация срещу топлина през лятото и студ

 • през зимата

 • Подобрява акустичната изолация

 • Регулира влажността и е пропусклива за дифузия на парите

 • Произведено от дърво, устойчив природен ресурс

 • Рециклируем Биологично безопасен (Natureplus © сертифициран)

 • Произведено в Германия

Дебелина на материала:

 • 6

 • 8

 • 10

 • 12

 • 15

 • 18

Размери: 
 • 2500x1000 мм

Технически характеристики:

Номинална топлопроводимост λD

Сравнителна стойност на топлопроводимостта

Номинално термично съпротивление (RD)

Термично съпротивление ®

Sd стойност (m)

Дифузия на парите (μ)

Специфичен топлинен капацитет (J/kgK)

0,046  W/mK

0,048  W/mK

0,10   m2K/W

0,10  m2K/W

0,03    m

5   μ

2100  J/kgK

1_gutex-standard-n-10mm-2015.jpg
GUTEX Thermofloor®
Изолационна плоскост за всякакви подови приложения
 • Превъзходна въздушна и ударна изолация

 • Компресируемост с натоварвания под напрежение ≤ 5 kN / m2

 • Широко разнообразие от приложения

 • Постоянно еднакви размери на плоскостите правят инсталацията по-бърза и лесна

 • Оптимална топлоизолация

 • Превъзходният капацитет за съхранение на топлина осигурява изключителна изолация срещу топлина през лятото и студ през зимата

 • Регулира влажността и е пропусклива за дифузия на парите

 • Произведено от дърво, устойчив природен ресурс

 • Рециклируем Биологично безопасен (сертифициран от natureplus ©

 • Произведено в Германия

Дебелина на материала:

 • 20

 • 30

Размери: 
 • 1200x600 мм

Технически характеристики:

Номинална топлопроводимост λD

Сравнителна стойност на топлопроводимостта

Номинално термично съпротивление (RD)

Термично съпротивление ®

Sd стойност (m)

Дифузия на парите (μ)

Специфичен топлинен капацитет (J/kgK)

0,040  W/mK

0,042  W/mK

0,50   m2K/W

0,50  m2K/W

0,11    m

5   μ

2100  J/kgK

gutex-verarbeiten-dach2.jpg

Кой е най-добрият начин за изолация срещу летните горещини?

Освен обичайните конструктивни фактори, като местоположение и размер на прозорците, херметичност на въздуха и вятъра на сградата и вентилирана конструкция, изборът на подходящия изолационен материал е определящ. Идеалният изолационен материал има:

 • Висока обемна топлинна мощност поради висока плътност и висока специфична топлинна мощност

 • Ниска топлопроводимост

Сравнение между топлоизолации

Как да изберем подходящата топлоизолациянна система? 

Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
bottom of page