изпитайте GUTEX ефекта

Киприда е официален вносител на Gutex за България

Добре дошли вкъщи

Дървото е природен материал и притежава отлични изолационни свойства. Изолацията от дървесни влакна е безвредна, както за околната среда, така и за човешкия организъм. Естествените свойства на дървото да задържа топлина и ниска топлопроводимост ще  държи вашия дом достатъчно топъл през зимата и хладен през ляото. 

Благодарение на структурата на дървесните нишки,  допълнително топлоизолацията на Gutex ще предпазва дома Ви от влага.

Решение за всеки проблем

 Няма един единствен продукт, който да бъде подходящ за изолиране на различните повърхности на една сграда,  Gutex разбира това и предлага  различни продукти за различните елементи от сградата - покриви, фасади, вентилирани фасади,  подове и вътрешни стени.  Индивидуалното решение за всеки елемент дава възможност да се оптмизира ефективността на всеки продукт.

Разнообразието от продукти предоставя възможност за цялостно, ефективно решение.

Вашата защита от летните жеги

 Изолацията от дървесни нишки на Gutex е ефективна не само през зимата, но и през лятото.

В сравнение с минералната вата, изолцията от дървесни нишки може да намали до 65 % годишно,  часовете, в които е твърде топло във вътрешните помещения на сградата.

За да предпази помещенията от твърде голяма лятна жега, особено в подпокривното пространство, изолацията трябва да притежава достатъчно капацитет за термично съхранение на енергията.

Tермичен капацитет за съхранение се отнася до способността на изолационния материал, в този случай дърво, да обсорбира и задържа топлинна енергия, преди да достигне до вътрешността на сградата.

Това прави Gutex  изключително  подходяща, изолация за климата в България, където летните температури са високи и има необходимост от използване на климатик. През лятото пестим разходи за електроенергия, която се използва за охлажадне на сградата.

3  в 1 - неочаквано добро решение

Защита от жега

Защита от студ

Защита от шум

Дебелина на материала:
 • 22 мм
 • 28 мм
 • 35 мм
Размери: 2500x750 мм
GUTEX Multiplex-top®
Устойчива на дъжд плоскост
 • Не е нужно допълнително покрива или залепване за свързване

 • Подходящ за временно покривно покритие (max. 3 месеца)

 • Прави конструкциите устойчиви на вятър

 • Не се изискват залепващи ленти или допълнителни уплътнители

 • Намалява термомост

 • Guaranteed by Germany's Association of Roofers

 • Бърз и лесен монтаж

 • Хомогенна, еднослойна конструкция

 • Идеален за подобряване на топлоизолацията на съществуващи конструкции

 • Превъзходният капацитет за топлинно съхранение осигурява изключителна изолация срещу топлина през лятото и студ през зимата

 • Подобрява акустичната изолация

 • Регулира влажността и е паропропускливост

 • Произведенo от дърво, възобновяем природен ресурс

 • Рециклируем продукт

 • Биологично безопасен продукт (natureplus© certified)

 • Made in Germany

Технически характеристики:

Номинална топлопроводимост λD

Сравнителна стойност на топлопроводимостта

Номинално термично съпротивление (RD)

Термично съпротивление ®

Sd стойност (m)0,06

Дифузия на парите (μ)3

Специфичен топлинен капацитет (J/kgK)2100

0,044  W/mK

0,046  W/mK

0,50    m2K/W

0,45    m2K/W

0,06     m

3         μ

2100  J/kgK

Дебелина на материала:
 • 50

 • 60

 • 80

 • 100

 • 120

 • 140

 • 160

Размери: 1780х600мм
GUTEX Ultratherm®
Устойчива на дъжд с U-фактор
 • Не е нужно допълнително покрива или залепване за свързване

 • Подходящ за временно покривно покритие (max. 3 месеца)

 • Прави конструкциите устойчиви на вятър

 • Не се изискват залепващи ленти или допълнителни уплътнители

 • Намалява термомост

 • Guaranteed by Germany's Association of Roofers

 • Бърз и лесен монтаж

 • Хомогенна, еднослойна конструкция

 • Идеален за подобряване на топлоизолацията на съществуващи конструкции

 • Превъзходният капацитет за топлинно съхранение осигурява изключителна изолация срещу топлина през лятото и студ през зимата

 • Подобрява акустичната изолация

 • Регулира влажността и е паропропускливост

 • Произведенo от дърво, възобновяем природен ресурс

 • Рециклируем продукт

 • Биологично безопасен продукт (natureplus© certified)

 • Made in Germany

Технически характеристики:

Номинална топлопроводимост λD

Сравнителна стойност на топлопроводимостта

Номинално термично съпротивление (RD)

Термично съпротивление ®

Sd стойност (m)0,06

Дифузия на парите (μ)3

Специфичен топлинен капацитет (J/kgK)2100

0,042  W/mK

0,044  W/mK

1,15    m2K/W

1,10    m2K/W

0,15     m

3         μ

2100  J/kgK

Дебелина на материала:
 • 40

 • 60

 • 80

 • 100

 • 120

 • 140

 • 160

 • 180

 • 200

Размери: 1760х600мм
GUTEX Multitherm®
Устойчива на влака изолационна плоскост
 • Не е нужно допълнително покрива или залепване за свързване

 • Подходящ за временно покривно покритие (max. 3 месеца)

 • Прави конструкциите устойчиви на вятър

 • Не се изискват залепващи ленти или допълнителни уплътнители

 • Намалява термомост

 • Guaranteed by Germany's Association of Roofers

 • Бърз и лесен монтаж

 • Хомогенна, еднослойна конструкция

 • Идеален за подобряване на топлоизолацията на съществуващи конструкции

 • Превъзходният капацитет за топлинно съхранение осигурява изключителна изолация срещу топлина през лятото и студ през зимата

 • Подобрява акустичната изолация

 • Регулира влажността и е паропропускливост

 • Произведенo от дърво, възобновяем природен ресурс

 • Рециклируем продукт

 • Биологично безопасен продукт (natureplus© certified)

 • Made in Germany

Технически характеристики:

Номинална топлопроводимост λD

Сравнителна стойност на топлопроводимостта

Номинално термично съпротивление (RD)

Термично съпротивление ®

Sd стойност (m)0,06

Дифузия на парите (μ)3

Специфичен топлинен капацитет (J/kgK)2100

0,044  W/mK

0,046  W/mK

0,50    m2K/W

0,45    m2K/W

0,06     m

3         μ

2100  J/kgK

Дебелина на материала:
 • 40

 • 60

 • 80

 • 100

 • 120

 • 140

 • 160

 • 180

 • 200

 • 220

 • 240

Размери: 1200х625мм
GUTEX Thermosafe-homogen®
Универсална изолационна плоскост с хомогенно напречно сечение
 • Не е нужно допълнително покрива или залепване за свързване

 • Подходящ за временно покривно покритие (max. 3 месеца)

 • Прави конструкциите устойчиви на вятър

 • Не се изискват залепващи ленти или допълнителни уплътнители

 • Намалява термомост

 • Guaranteed by Germany's Association of Roofers

 • Бърз и лесен монтаж

 • Хомогенна, еднослойна конструкция

 • Идеален за подобряване на топлоизолацията на съществуващи конструкции

 • Превъзходният капацитет за топлинно съхранение осигурява изключителна изолация срещу топлина през лятото и студ през зимата

 • Подобрява акустичната изолация

 • Регулира влажността и е паропропускливост

 • Произведенo от дърво, възобновяем природен ресурс

 • Рециклируем продукт

 • Биологично безопасен продукт (natureplus© certified)

 • Made in Germany

Технически характеристики:

Номинална топлопроводимост λD

Сравнителна стойност на топлопроводимостта

Номинално термично съпротивление (RD)

Термично съпротивление ®

Sd стойност (m)0,06

Дифузия на парите (μ)3

Специфичен топлинен капацитет (J/kgK)2100

0,038  W/mK

0,040  W/mK

1,05    m2K/W

1,00    m2K/W

0,16     m

4      μ

2100  J/kgK

Дебелина на материала:
 • 40

 • 60

 • 80

 • 100

 • 120

 • 140

 • 160

 • 180

 • 200

 • 220

 • 240

Размери: 1200х625мм
GUTEX Thermofibre®
Универсална изолационна плоскост с хомогенно напречно сечение
 • Не е нужно допълнително покрива или залепване за свързване

 • Подходящ за временно покривно покритие (max. 3 месеца)

 • Прави конструкциите устойчиви на вятър

 • Не се изискват залепващи ленти или допълнителни уплътнители

 • Намалява термомост

 • Guaranteed by Germany's Association of Roofers

 • Бърз и лесен монтаж

 • Хомогенна, еднослойна конструкция

 • Идеален за подобряване на топлоизолацията на съществуващи конструкции

 • Превъзходният капацитет за топлинно съхранение осигурява изключителна изолация срещу топлина през лятото и студ през зимата

 • Подобрява акустичната изолация

 • Регулира влажността и е паропропускливост

 • Произведенo от дърво, възобновяем природен ресурс

 • Рециклируем продукт

 • Биологично безопасен продукт (natureplus© certified)

 • Made in Germany

Технически характеристики:

Номинална топлопроводимост λD

Сравнителна стойност на топлопроводимостта

Номинално термично съпротивление (RD)

Термично съпротивление ®

Sd стойност (m)0,06

Дифузия на парите (μ)3

Специфичен топлинен капацитет (J/kgK)2100

0,039  W/mK

0,040  W/mK

1,05    m2K/W

1,00    m2K/W

0,16     m

4      μ

2100  J/kgK

Дебелина на материала:
 • 40

 • 60

 • 80

 • 100

 • 120

 • 140

 • 160

 • 180

 • 200

 • 220

 • 240

Размери: 1200х625мм
GUTEX Thermosafe-homogen®
Универсална изолационна плоскост с хомогенно напречно сечение
 • Не е нужно допълнително покрива или залепване за свързване

 • Подходящ за временно покривно покритие (max. 3 месеца)

 • Прави конструкциите устойчиви на вятър

 • Не се изискват залепващи ленти или допълнителни уплътнители

 • Намалява термомост

 • Guaranteed by Germany's Association of Roofers

 • Бърз и лесен монтаж

 • Хомогенна, еднослойна конструкция

 • Идеален за подобряване на топлоизолацията на съществуващи конструкции

 • Превъзходният капацитет за топлинно съхранение осигурява изключителна изолация срещу топлина през лятото и студ през зимата

 • Подобрява акустичната изолация

 • Регулира влажността и е паропропускливост

 • Произведенo от дърво, възобновяем природен ресурс

 • Рециклируем продукт

 • Биологично безопасен продукт (natureplus© certified)

 • Made in Germany

Технически характеристики:

Номинална топлопроводимост λD

Сравнителна стойност на топлопроводимостта

Номинално термично съпротивление (RD)

Термично съпротивление ®

Sd стойност (m)0,06

Дифузия на парите (μ)3

Специфичен топлинен капацитет (J/kgK)2100

0,038  W/mK

0,040  W/mK

1,05    m2K/W

1,00    m2K/W

0,16     m

4      μ

2100  J/kgK

© 1981-2018 Киприда ЕООД. Всички права запазени.

+359 885 939 236

 • White Facebook Icon

Find us on Facebook