Промишлени сгради

 Покривни и фсадни решение, разработени специално за индустриални сгради

Индустриалните сгради са проектирани, за да осигурят необходимите условия за производство и добри условия на труд на хората, работещи в тях.

Нашите решения за индустриални сгради се диктуват от функционалността на сградата. Системата за покриви и фасади, която предлагаме включва изолация и вентилация. Можем да изработим покрива с различен наклон, според изискванията на производствените процеси. Благодарение на машините и технологиите, с които разполагаме, ние можем да оптимизираме разходите за строителство,  като предложим най-адекватното решение за конкретния вид сграда. Материалите, които предлагаме и използваме са съобразени с експлоатация на сградата и не променят характеристиките си дори след години. Благодарение на нашите партньори, можем да предложим всеки корпоративен цвят, от които имате нужда.  

Разрастването на градовете в днешно време, налага все по-честото смесване на индустриалните и урбанизираните зони. Това изисква не само функционалност на сградата, а и естетика. Индустриалните сгради най-често се характеризират с големи и дълги фасади, съответсващи на единното нераздаелно вътрешно пространоство, подходящо за производствените процеси. Благодарение за развиетието на новите технологии, ние изработваме покривите и фасадите на индустриалните сгради бързо и ефективно като в същото време ги правим естетически издържани. Ние предлагаме различни видове паналеи и касети, които могат да бъдат изработени както по специфичните изисквания на клиентите ни така и в стандартни форми. 

Костал гр. Пазарджик
Костал гр. Пазарджик

снимка: Каджебов

Костал гр. Пазарджик
Костал гр. Пазарджик

снимка: Каджебов

Костал гр. Пазарджик
Костал гр. Пазарджик

Снимка: Каджебов

Костал гр. Пазарджик
Костал гр. Пазарджик

снимка: Каджебов

Костал гр. Пазарджик
Костал гр. Пазарджик
Костал гр. Пазарджик
Костал гр. Пазарджик
Костал гр. Пазарджик
Костал гр. Пазарджик
Ариете гр. Смолян
Ариете гр. Смолян
Костал Ариете гр. Смолян
Костал Ариете гр. Смолян
Фасада Киприда гр. София
Фасада Киприда гр. София
Индустриално хале Киприда гр. Пловди
Индустриално хале Киприда гр. Пловди