top of page

Промишлени сгради

 Покривни и фсадни решение, разработени специално за индустриални сгради

Индустриалните сгради са проектирани, за да осигурят необходимите условия за производство и добри условия на труд на хората, работещи в тях.

Нашите решения за индустриални сгради се диктуват от функционалността на сградата. Системата за покриви и фасади, която предлагаме включва изолация и вентилация. Можем да изработим покрива с различен наклон, според изискванията на производствените процеси. Благодарение на машините и технологиите, с които разполагаме, ние можем да оптимизираме разходите за строителство,  като предложим най-адекватното решение за конкретния вид сграда. Материалите, които предлагаме и използваме са съобразени с експлоатация на сградата и не променят характеристиките си дори след години. Благодарение на нашите партньори, можем да предложим всеки корпоративен цвят, от които имате нужда.  

Разрастването на градовете в днешно време, налага все по-честото смесване на индустриалните и урбанизираните зони. Това изисква не само функционалност на сградата, а и естетика. Индустриалните сгради най-често се характеризират с големи и дълги фасади, съответсващи на единното нераздаелно вътрешно пространоство, подходящо за производствените процеси. Благодарение за развиетието на новите технологии, ние изработваме покривите и фасадите на индустриалните сгради бързо и ефективно като в същото време ги правим естетически издържани. Ние предлагаме различни видове паналеи и касети, които могат да бъдат изработени както по специфичните изисквания на клиентите ни така и в стандартни форми. 

bottom of page