top of page

Реновиране и реставрация на покриви и покривни елементи

При възстановяването на поркивите и покривните елементи на сградата е важно и необходимо да се запази автентичността на архитектурата и. Придържайки се стриктно към формите и орнаментите на стария покрив, ние го подменяме, за да издържат на товара не времето и да останат и за идните поколения.

 

Възстановяването на паметници на културата е нелека задача и поставя много предизвикателства към изпълнителите и проектантите.  Благодарение на опита ни в областта, ние преодоляваме бързо тези предизвикателства и предлагаме ефективни решения.

Ние работим с водещи фирми в Европа, специализарини в изработването на орнаменти и детайли за възстановяване на сгради паметници на културата.
 

Един от емблематичните ни проекти е  Желязната църква „Св. Стефан” в Истанбул, която е възстановена от нашата фирма.

 

bottom of page