top of page

Още една църква има своя нов купол

Църквата в с. Турян Смолянско вече е с нов купол. Куполът е изработен от хром никелова ламарина в цвят злато.Църквата „Рождество Богородично“


Църквата „Рождество Богородично“ се намира в планински климат в Родопа планина. Планинският климат изисква специално внимание към конструкцията, избора на технология за покриване и материала за покритието. Ниските температури, обледеняването, нивото на валежите са фактори, които изискват специално внимание.

28 views

Recent Posts

See All

Процедура за избор на изпълнител

Днес на 20.07.2023г. "Киприда" ЕООД публикува обява за процедура за избор на изпълнител. Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU. Цялата отговорност з

Comments


bottom of page