Search
  • Киприда

Още една църква има своя нов купол

Църквата в с. Турян Смолянско вече е с нов купол. Куполът е изработен от хром никелова ламарина в цвят злато.Църквата „Рождество Богородично“


Църквата „Рождество Богородично“ се намира в планински климат в Родопа планина. Планинският климат изисква специално внимание към конструкцията, избора на технология за покриване и материала за покритието. Ниските температури, обледеняването, нивото на валежите са фактори, които изискват специално внимание.

#куполнацърква #покрив #ламарина #покривиотламарина

0 views

© 1981-2018 Киприда ЕООД. Всички права запазени.

+359 885 939 236

  • White Facebook Icon

Find us on Facebook