top of page

Дишаща мембрана за покриви и фасади

 

 • Не се свива и разстяга

 • Не задържа прах

 • Лесна за полагане

 • Размер на ролката: 1,5 m × 50 m = 75 m2

Ampatop® Secura

 • Трансмисия на водни пари (Sd) 0.15m
  Водна изолация W1
  Тегло за единица площ 220g / m2
  Реакция на огън E
  Излагане на атмосферни условия 3 месеца
  Минимален наклон на покрива 10°
  Максимална сила на опът (надлъжна) 300 N / 5 cm
  Максимална сила на опън (напречна ) 350 N / 5 cm
  Устойчивост на разкъсване (nail shaft) напречна 225 N
  Устойчивост на разкъсване (nail shaft) напречна 225 N
  Минимална температурна устойчивост - 40 °C
  Максимална температурна устойчивост + 80 °C
bottom of page